مدارس جمالزاده منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس جمالزاده منطقه 6 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس جمالزاده منطقه 6 تهران

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: جمالزاده

آدرس: جمالزاده شمالی، بالاتر از فرصت، کوچه اعتماد، نقاطع پیام آوران، پلاک 7

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: جمالزاده

آدرس: میدان انقلاب، ابتدای کارگرشمالی، خیابان فرصت، نبش کوچه پیرنیا، پلاک 1

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: جمالزاده

آدرس: خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، کوچه نیلوفر، پلاک 15

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: جمالزاده

آدرس: خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، کوچه نیلوفر، پلاک 15

تلفن پشتیبانی
02191005343