مدارس ایرانشهر منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس ایرانشهر منطقه 6 تهران لیست شده است

7 مدرسه

لیست مدارس ایرانشهر منطقه 6 تهران

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: یوسف آبادخیابان ابن سینا (خیابان شهید اکبری) ، خیابان 21/1، پلاک 4

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان کریم خان زند، مقابل حافظ، پلاک 733

کاردانش دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان طالقانی، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 25

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان فلسطین، پایین تراز بلوار کشاورز کوچه حجت دوست، پلاک30

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: یوسف آبادخیابان ابن سینا (خیابان شهید اکبری) ، خیابان 21/1، پلاک 4

کاردانش دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان طالقانی، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 25

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر جنوبی، پایین تر از سمیه، کوچه نمازی، پلاک 4

تلفن پشتیبانی
02191005343