مدارس دولتی دخترانه انقلاب منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه انقلاب منطقه 6 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه انقلاب منطقه 6 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب ،خیابان قدس ،ضلع شرقی دانشگاه تهران ، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر، نرسیده به کالج، کوچه شهید سعید (نوشیروان سابق)، پلاک 6

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان ولیعصر، نرسیده به بزرگمهر، پلاک 400

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب ،خیابان قدس ،ضلع شرقی دانشگاه تهران ، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، بین ولیعصر و حافظ، کوچه شهید سعید، پلاک 70

تلفن پشتیبانی
02191005343