مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 5 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 5 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: بلوار فردوس شرقی، خیابان رامین جنوبی، کوچه سروی، پ

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: سازمان برنامه شمالی، خیابان عمید، پلاک10

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: بلوار فردوس شرقی، خیابان رامین جنوبی، کوچه سروی، پلاک 25

تلفن پشتیبانی
02191005343