مدارس شریعتی منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس شریعتی منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس شریعتی منطقه 5 تهران

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شریعتی

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی، بلوار اباذر بعداز پیامبر

تلفن پشتیبانی
02191005343