مدارس دولتی دخترانه دیباجی شمالی منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه دیباجی شمالی منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه دیباجی شمالی منطقه 5 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: دیباجی شمالی

آدرس: کوهسار، خیابان ادهمی، روبروی مدرسه سیاوش وصال

تلفن پشتیبانی
02191005343