مدارس دولتی پسرانه پیکان شهر منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه پیکان شهر منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه پیکان شهر منطقه 5 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پیکان شهر

آدرس: اتوبان تهران کرج کیلومتر 14، شهرک پیکانشهر

تلفن پشتیبانی
02191005343