مدارس دولتی پسرانه آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، شهر زیبا، اول خیابان فرهنگ، روبروی رستوران زیبا

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: آیت اله کاشانی، وفا آذر جنوبی، جنب پژوهشگاه معلم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی، خیابان مهران، خیابان شهید فهیمی، پلاک 44

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، خیابان سازمان برنامه، فلکه اول

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: بلوارفردوس غرب، بعدازشقایق، لاله جنوبی، کوچه 14 شرقی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، خیابان آسیا، خیابان شهید شربیانی، خیابان اندرزگو

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی، خیابان مهران، خیابان شهید فهیمی، جنب مدرسه بنت الهدی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: آیت اله کاشانی، شاهین شمالی، خیابان جهاد اکبر

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: آیت اله کاشانی، خیابان براتلو، نبش دهم غربی

تلفن پشتیبانی
02191005343