مدارس دولتی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس دولتی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران لیست شده است

17 مدرسه

لیست مدارس دولتی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: صادقیه، آیت اله اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: صادقیه، اتوبان اصفهانی، بعد از پونک، نرسیده به حصارک

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: آریا شهر، شهر زیبا، جاده سولقان، روستای کشار سفلی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: خیابان آیت اله کاشانی بلواراعتمادیه جنب مخابرات

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: انتهای شهرزیبا خیابان فرهنگ روبروی پارک هخامنش

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه صادقیه، ضلع شمالی پارک، جنب مجتمع تجاری صادقیه

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: صادقیه، آیت اله اشرفی اصفهانی، گلستان هشتم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: صادقیه، بلواراشرفی اصفهانی، جنوب مجتمع تجاری تیراژه، خیابان بوستان، پلاک 2

هنرستان دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: انتهای بلوار فردوس، نبش خیابان بهار جنوبی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: آریا شهر، شهر زیبا، جاده سولقان، روستای کشار سفلی

تلفن پشتیبانی
02191005343