مدارس هیات امنایی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: شهران شمالی، بالاتر از فلکه دوم، جنوب غربی چهارراه نیروگاه

تلفن پشتیبانی
02191005343