مدارس دولتی پسرانه شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه شهرک اکباتان منطقه 5 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: اکباتان، فاز 2، جنب بلوک 12

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 2، بین بلوکهای 16 و 18

تلفن پشتیبانی
02191005343