مدارس شاهد دخترانه منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس شاهد دخترانه منطقه 4 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس شاهد دخترانه منطقه 4 تهران

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: سراج

آدرس: خیابان سراج، خیابان شهید مهدی محمودی، دانش اول، پلاک 30

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شهرک شهید محلاتی

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، خیابان 10شرقی

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، خیابان ششم غربی

تلفن پشتیبانی
02191005343