مدارس دولتی پسرانه نارمک منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه نارمک منطقه 4 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه نارمک منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: نارمک

آدرس: نارمک، خیابان آیت، خیابان مظاهری غربی

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: نارمک

آدرس: خیابان فرجام، میدان صدم (نارمک)، نبش خیابان 32

تلفن پشتیبانی
02191005343