مدارس دولتی پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، هنرستان خواجه نصیرطوسی

تلفن پشتیبانی
02191005343