مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران لیست شده است

18 مدرسه

لیست مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان شهید زهدی، خیابان 20 متری علامه طباطبایی، پلاک 9

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، روبروی بهزیستی، 12 متری فتاحی، پلاک 28

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان امین، خیابان علامه طباطبائی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، خیابان امین، کوی ملکی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، شهرک شاهد، خیابان معینی نژاد، 10 متری سوم، پلاک 10

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، کوچه زارع

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: بلوار وفادار شرقی، ایستگاه مدرسه

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، خیابان محمدی، نبش کوچه بهزیستی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: شمیران نو، بالاتر از میدان پاکدامن خیابان نونوار غربی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: انتهای خیابان جشنواره، خیابان شهید جعفرپناه، بعد از راهنمایی سعدی

تلفن پشتیبانی
02191005343