مدارس تهرانپارس منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس تهرانپارس منطقه 4 تهران لیست شده است

133 مدرسه

لیست مدارس تهرانپارس منطقه 4 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام شرقی، خیابان سراج، کوچه دانش اول

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: لویزان، خیابان شهید فرشادی، کوچه شهید ازگلی، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، کوی زارع

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان درختی، نبش قاسمی، پلاک 22

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان 214 غربی، پلاک 7

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: خیابان فرجام .نرسیده به چها راه خاور . نبش میدان 25، پلاک 24

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: نشانی: تهرانپارس، ضلع غربی فلکه چهارم، وفادار غربی، جنب درمانگاه ایران، پلاک 1140

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه سوم تهرانپارس 196غربی، پلاک 50

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار شرقی، خیابان صاحب الزمان، جنب شهرک فرهنگیان

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، ضلع غربی پارک پلیس، خیابان توحید ششم شرقی

تلفن پشتیبانی
02191005343