مدارس دولتی پسرانه اوقاف منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه اوقاف منطقه 4 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه اوقاف منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: اوقاف

آدرس: اوقاف، بلواردلاوران، سی متری اول، هشتم مرکزی، پلاک 14

تلفن پشتیبانی
02191005343