مدارس دولتی میرداماد منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس دولتی میرداماد منطقه 3 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست مدارس دولتی میرداماد منطقه 3 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید آلن آبکار، نبش کوچه دهم، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید آلن آبکار، نبش کوچه دهم، پلاک 1

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان میرداماد، خیابان شهید آلن آبکار، کوچه دهم، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان دکترشریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد،کوی اسلامیه

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان میرداماد، خیابان شهید آلن آبکار، کوچه دهم، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343