مدارس میرداماد منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس میرداماد منطقه 3 تهران لیست شده است

24 مدرسه

لیست مدارس میرداماد منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: بلوار میرداماد، تقاطع میرداماد و مدرس، خیابان شهید قدوسی، کوچه 12 بهمن، پلاک 28

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، انتهای کوچه سوم شرقی

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: زیر پل میرداماد، خیابان البرز، انتهای تابان شرقی، پلاک 69

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی، خیابان آقازاده فرد، کوچه رستگار، نبش سهیل، کوچه اربابی، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری جنوبی ، پلاک 2و4

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان پاسداران، بهستان هفتم، کوی داریوش، پلاک 10

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: نشانی: خیابان میرداماد، میدان مادر، نرسیده به شریعتی، خیابان رودبار غربی (به سمت جنوب)، کوچه پیام، پلاک 11

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میرداماد، خیابان ظفر، خیابان شهید امیر سهیل تبریزیان، پلاک 21

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید آلن آبکار، نبش کوچه دهم، پلاک 1

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: میدان محسنی، خیابان بهروز، میدان مینا، خیابان دهم، خیابان سیفیه، پلاک 26

تلفن پشتیبانی
02191005343