مدارس شریعتی از سید خندان تا سر میرداماد منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس شریعتی از سید خندان تا سر میرداماد منطقه 3 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس شریعتی از سید خندان تا سر میرداماد منطقه 3 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی از سید خندان تا سر میرداماد

آدرس: شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع)، کوچه عطاالله شرقی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی از سید خندان تا سر میرداماد

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان هدایت ،کوچه روز ، پلاک 25

تلفن پشتیبانی
02191005343