مدارس هیات امنایی دخترانه شریعتی منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی دخترانه شریعتی منطقه 3 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی دخترانه شریعتی منطقه 3 تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه

تلفن پشتیبانی
02191005343