مدارس شریعتی منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس شریعتی منطقه 3 تهران لیست شده است

61 مدرسه

لیست مدارس شریعتی منطقه 3 تهران

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1400

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، ایستگاه مینا، کوچه شواری، پلاک 25

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان قبا، بلوار شهرزاد، نیستان هفتم، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک 9

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از قلهک، خیابان امام زاده، کوچه حمید جوانمرد مدائنی، پلاک 8

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان دولت، بن بست رضا پلاک 5 مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین ( رها)

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان شهید وارسته، پلاک 2

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1400

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دولت، خیابان خاقانی، خیابان عطاری مقدم جنوبی، نبش کوچه امام زاده، دبستان دخترانه میقات، پیش دبستان غنچه‌های میهن

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، بن بست رضا، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343