مدارس دولتی دولت - کلاهدوز منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دولت - کلاهدوز منطقه 3 تهران لیست شده است

7 مدرسه

لیست مدارس دولتی دولت - کلاهدوز منطقه 3 تهران

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: خیابان شریعتی ، دوراهی قلهک ، کوچه شهید حمیدصدیق، پلاک 7

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: خیابان شهید کلاهدوز، بعد از چهار راه قنات، پلاک 357

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: خیابان شهید کلاهدوز، بعد از چهار راه قنات، پلاک 339

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: خیابان کلاهدوز، چهار راه قنات، خیابان حاج آقا میری، خیابان بهیار، پلاک 6

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: میدان اختیاریه، خیابان شهید تسلیمی ،کوچه نماز زاده

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان شهید سنجابی، کوچه میرفرشی، پلاک 9

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت - کلاهدوز

آدرس: ده ونک ،روبروی دانشگاه الزهرا، کوچه رهبری انصاری، کوچه یکم

تلفن پشتیبانی
02191005343