مدارس دولتی پسرانه دولت منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه دولت منطقه 3 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه دولت منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: دولت

آدرس: خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی، خیابان شهید نماز زاده، پلاک 8

تلفن پشتیبانی
02191005343