مدارس دولتی دخترانه پاسداران منطقه 3 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه پاسداران منطقه 3 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه پاسداران منطقه 3 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: پاسداران

آدرس: پاسداران، دشتستان هشتم، کوچه یاقوت، پلاک 10

تلفن پشتیبانی
02191005343