مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 2 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 2 تهران

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک شهید محلاتی

آدرس: بلوار مرزداراران، انتهای خیابان شهید اطاعتی شمالی

بازرگانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: سعادت آباد

آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343