مدارس شاهد پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس شاهد پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس شاهد پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب، فاز 4، خیابان زرافشان شمالی، خیابان خوارزم، روبروی پارک خوارزم

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: خیابان سیمای ایران، فاز 5

تلفن پشتیبانی
02191005343