مدارس دولتی پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک فرهنگیان، خیابان ارشاد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، فاز 4، خیابان زرافشان شمالی، خیابان خوارزم، روبروی پارک خوارزم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، فاز 1، خیابان ایران زمین، جنب دانشگاه آزاد

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، خیابان سیمای ایران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، پلاک 1

هنرستان پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: خیابان ستارخان، پل ستارخان، خیابان پاک شمالی، هنرستان باهنر1

تلفن پشتیبانی
02191005343