مدارس دولتی دخترانه ستارخان منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه ستارخان منطقه 2 تهران لیست شده است

7 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه ستارخان منطقه 2 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: ستارخان، پاتریس لومومبا، بلوار سروناز، پلاک 3

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، خیابان خارک

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: ستارخان، خیابان شهید خامنه، پلاک 17

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، پونک باختری

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: کوی نصر، انتهای خیابان سیزدهم، جنب آموزش و پرورش منطقه 2

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، کوچه نهم

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: ستارخان، سه راه تهران ویلا، خیابان 6

تلفن پشتیبانی
02191005343