مدارس هیات امنایی پسرانه معلم منطقه 18 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی پسرانه معلم منطقه 18 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی پسرانه معلم منطقه 18 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: بلوار معلم، مجتمع انقلاب اسلامی، روبروی شهرک صاحب الزمان

تلفن پشتیبانی
02191005343