مدارس دولتی دخترانه فتح منطقه 18 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه فتح منطقه 18 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه فتح منطقه 18 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، کوی 17 شهریور، 15 متری دوم جنوبی، پلاک 52، کوچه پاکند

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خلیج فارس شهرک طالقانی، خیابان حسینی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: شادآباد ،15متری اول، خیابان شهید زنده دل

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، خیابان ابوسعید غربی، انتهای خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان یاسر

تلفن پشتیبانی
02191005343