مدارس شهید رجایی منطقه 18 تهران

در این صفحه مدارس شهید رجایی منطقه 18 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس شهید رجایی منطقه 18 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهید رجایی

آدرس: خیابان شهید رجایی، جنب پارک بهاران

تلفن پشتیبانی
02191005343