مدارس شادآباد منطقه 18 تهران

در این صفحه مدارس شادآباد منطقه 18 تهران لیست شده است

16 مدرسه

لیست مدارس شادآباد منطقه 18 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15 متری اول، خیابان وثوقی شرقی، روبروی پارک لادن

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15متری، خیابان شهید وثوقی، پلاک 47، دبستان دکتر قریب

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: 15 متری اول، مجتمع آموزشی دخترانه، خیابان شهید زنده دلان

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15 متری اول، خیابان وثوقی شرقی، روبروی پارک لادن

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: آیت اله سعیدی، روبروی سه راه فلاح، نبش کوچه شهید بنایی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، خیابان 17شهریور، 15 متری اول جنوبی، مجتمع 17 شهریور

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، خیابان شهید علی پور، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: بزرگراه آیت‌الله سعیدی، بعد از چهار راه یافت آباد، خیابان آقا باباییان، پلاک 3

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: میدان شهدای شاد آباد، شهرک سعید آباد، جنب مسجد علی بن موسی الرضا (ع)

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: خلیجفارس ، خیابان قربت، جنب دبیر ستان تهذیب

تلفن پشتیبانی
02191005343