مدارس شاهد پسرانه منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس شاهد پسرانه منطقه 17 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس شاهد پسرانه منطقه 17 تهران

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: انتهای پل امام زاده حسن، اول یافت آباد، کوچه مدرسه

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ث 25/3

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر، روبروی شهرداری، پلاک ث 16252

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان قزوین، خیابان شهید شیدایی، خیابان عارف، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث 1949

تلفن پشتیبانی
02191005343