مدارس دخترانه منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس دخترانه منطقه 17 تهران لیست شده است

54 مدرسه

لیست مدارس دخترانه منطقه 17 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر،خیابان شهیدعلمی، کوچه شهید صولتی، پلاک 24539

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر،خیابان شهید قفیلی، کوچه شهید صولتی، پلاک 24527/2398

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک 3317/3

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: نواب، میدان حق شناس، خیابان عباسی، پلاک ث 2426

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: سه راه فلاح، خیابان پیغمبری، جنب هنرستان سپیده کاشانی

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر، تقاطع سجاد جنوبی، پلاک ث 22090_22086

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، خیابان شهید سلامت، کوچه علی قلی پور، پلاک ث 1225/3

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان امین الملک، جنب پاساژ گلستان، پلاک ث 124، 126

کاردانش دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان قلعه مرغی، کنار ریل، خیابان شهید رشیدی، پلاک ث 2426_13491

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان زمزم، خیابان شهید طاهری، خیابان طباطبائی، پلاک 7761_7750/3

تلفن پشتیبانی
02191005343