مدارس دولتی دخترانه بازار مبل منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه بازار مبل منطقه 17 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه بازار مبل منطقه 17 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: خیابان ابوذر ،تقاطع سجاد، روبروی بانک صادرات، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: بازارمبل، کوچه شهید طالقانی، پلاک ث 22298

تلفن پشتیبانی
02191005343