مدارس بازار مبل منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس بازار مبل منطقه 17 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس بازار مبل منطقه 17 تهران

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک 3317/3

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: خیابان ابوذر ،تقاطع سجاد، روبروی بانک صادرات، پلاک 1

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: بازارمبل، کوچه شهید طالقانی، پلاک ث 22298

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک 1/2398

تلفن پشتیبانی
02191005343