مدارس ابوذر -نواب منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس ابوذر -نواب منطقه 17 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس ابوذر -نواب منطقه 17 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 17

محله: ابوذر -نواب

آدرس: میدان 9دی (به سمت راه آهن)خیابان شیخ محمدی کوچه مدرسه کوچه احدی

تلفن پشتیبانی
02191005343