مدارس شاهد پسرانه منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس شاهد پسرانه منطقه 16 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس شاهد پسرانه منطقه 16 تهران

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، میدان چهارصد دستگاه (میدان باربری)، خیابان دکتر شریعتی، مجتمع شریعتی

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: یاغچی آباد،خیابان شریعتی، مجتمع آموزشی شریعتی

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، خیابان ابریشم، خیابان علی آباد شمالی (شهید همدانی)، پلاک 12

تلفن پشتیبانی
02191005343