مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 16 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس بازرگانی پسرانه منطقه 16 تهران

بازرگانی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: انتهای سکوی نظامی، اول 20 متری جوادیه

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: علی آباد شمالی، خیابان شهید همدانی، خیابان شهید سمندر ، پلاک 42

تلفن پشتیبانی
02191005343