مدارس هیات امنایی منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی منطقه 16 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی منطقه 16 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، خیابان شهید اکبر مشهدی، جنب موسسه مالی اعتباری مهر، پلاک 353

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان شهید رحم خدا شرفی (کوشا)، پلاک 50

بازرگانی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: انتهای سکوی نظامی، اول 20 متری جوادیه

تلفن پشتیبانی
02191005343