مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه رودبار قصران منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه رودبار قصران منطقه 16 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه رودبار قصران منطقه 16 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 16

محله: رودبار قصران

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید عراقی، کوچه شهید نوروزی

تلفن پشتیبانی
02191005343