بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 9 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 9 تهران لیست شده است

66 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 9 تهران

هنرستان دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر بلوار یاس جنب شهرک هواپیمایی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان دامپزشکی، کوچه شهید عربی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر شرقی، کوچه شهید محمود جعفری

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلوارلاله، خیابان شهید صالحی، خیابان شهید جعفری، دبیرستان فرزانگان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلوار اصلی، نبش کوچه بیستم

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نیاوران

آدرس: سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، شهرک پاسداران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان شهید نجارزادگان، کوچه ششم

تلفن پشتیبانی
02191005343