بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 9 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 9 تهران لیست شده است

57 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: لواسان

آدرس: تهرانسر، جاده کرج، سه راه ارج، بلوارگلها

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، جنب ورزشگاه شهید شهسواری

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، جنب ورزشگاه شهید شهسواری

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسراصلی، بلوار یاس

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر اصلی، خیابان 16 (شهید عیوض لو)، پلاک 60

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلوار لاله، خیابان قباد شمالی، کوچه 2 شرقی، پلاک 1

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: سرآسیاب مهرآبادخ تفرش

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، جنب پارک

تلفن پشتیبانی
02191005343