بهترین مدارس هیات امنایی پسرانه نارمک منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی پسرانه نارمک منطقه 8 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی پسرانه نارمک منطقه 8 تهران

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 8

محله: نارمک

آدرس: نارمک، خیابان سمنگان، روبروی مسجد جامع، خیابان چمن غربی، میدان 72

تلفن پشتیبانی
02191005343