بهترین مدارس دولتی مجیدیه منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی مجیدیه منطقه 8 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی مجیدیه منطقه 8 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: مجیدیه

آدرس: 16متری دوم، مجیدیه جنوبی، خیابان شهید موسوی، پلاک 108

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: مجیدیه

آدرس: خیابان رسالت ،انتهای مجیدیه جنوبی ، کوچه شهید محمدرضا سی سی، پلاک 12

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: مجیدیه

آدرس: رسالت، 16 متری دوم مجیدیه، کوچه صافی

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: مجیدیه

آدرس: مجیدیه، 16متری دوم، کوچه شهید رحمتی، پلاک 29

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: مجیدیه

آدرس: مجیدیه،جانبازان (گلبرگ) غربی، 16متری دوم، کوچه شهید رحمتی، پلاک 29

تلفن پشتیبانی
02191005343