بهترین مدارس گلبرگ منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس گلبرگ منطقه 8 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس گلبرگ منطقه 8 تهران

متوسطه اول پسرانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: گلبرگ

آدرس: گلبرگ شرقی، خیابان حمزه لوئی

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: گلبرگ

آدرس: گلبرگ غربی، کرمان جنوبی، کوچه شهید رحمتی، پلاک 114

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: گلبرگ

آدرس: پردیس ،فاز 4، بعد ازمیدان فردوس، کوچه فردوس 9

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: گلبرگ

آدرس: گلبرگ غربی، خیابان حیدری، کوچه کرمی قمی، پلاک 61

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: گلبرگ

آدرس: گلبرگ غربی، خیابان حیدری، کوچه قمی، پلاک 134

تلفن پشتیبانی
02191005343