بهترین مدارس شهید مدنی منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شهید مدنی منطقه 8 تهران لیست شده است

15 مدرسه

لیست بهترین مدارس شهید مدنی منطقه 8 تهران

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: شهید مدنی، روبروی باشگاه، خیابان سجاد، پلاک 16

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، نبش خیابان وحیدیه، پلاک 897

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: نارمک، خیابان درشت، خیابان شهید اولیایی، خیابان شهید عسگری،پلاک 3

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهید عباسی، پلاک 26

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، کوی آهن دوست، پلاک 30

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، روبروی پایگاه بهشتی، کوچه 132، پلاک 11

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان مدنی، سبلان جنوبی، کوچه کوهستانی، پلاک 55

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی شمالی، کوچه شهید ملک محمدی، پلاک 28

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: نارمک، خیابان 46متری، سه راه گلستان، میدان 94، پلاک 123

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: شهید مدنی

آدرس: نارمک، خیابان گلستان، کوچه احمد صالحی، پلاک 93

تلفن پشتیبانی
02191005343