بهترین مدارس دولتی سایر محدوده ها منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی سایر محدوده ها منطقه 8 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی سایر محدوده ها منطقه 8 تهران

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: سایر محدوده ها

آدرس: نارمک، خیابان دردشت، خیابان شهید ثابتی، پلاک 68

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: سایر محدوده ها

آدرس: پردیس، فاز 3، پشت مجتمع زنبق، جنب کتابخانه شهرداری

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: سایر محدوده ها

آدرس: بومهن خیابان طلایی کوی مسگر بنفشه

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: سایر محدوده ها

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: سایر محدوده ها

آدرس: نامشخص

تلفن پشتیبانی
02191005343