بهترین مدارس دولتی پسرانه جاده آبعلی منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه جاده آبعلی منطقه 8 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه جاده آبعلی منطقه 8 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده آبعلی، بومهن، خیابان شهید زاهدی، پلاک 5

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده تهران آبعلی، روستای سعیدآباد، جاجرود

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده آبعلی، روستای بومهن، پلاک 8

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده تهران آبعلی، روستای سعیدآباد، جاجرود، خیابان گلستان

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده آبعلی، روستای باغکمش، کارخانه سیمان

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جاده آبعلی

آدرس: جاده آبعلی، نرسیده به بومهن، روستای کرشت، جنب کارخانه سیمان

تلفن پشتیبانی
02191005343